Servis

prumyslova_rolovaci_vrata

Servis

Provádíme servis výhradně našich produktů. Do výrobků jiných dodavatelů nezasahujeme a neprovádíme jejich opravu. Je to z toho důvodu, že každý výrobce používá jiné náhradní díly a není zaručeno, že kombinace dílů různých výrobců bude ve výsledku ve výrobku správně fungovat. Proto se vždy obracejte na svého dodavatele, který Vám daný výrobek dodával a montoval.

Pro naše výrobky nabízíme i následný servis. Můžete s námi uzavřít servisní smlouvu a my Vám budeme v pravidelných intervalech provádět servisní prohlídky.