Požární uzávěry – požární vrata

Protipožární vrata a požární uzávěry

Posuvné požární uzávěry

Požární vrataOcelový posuvný požární uzávěr je tvořen křídlem, které je složeno jednotlivými svislými panely vyrobenými z tenkostěnných ocelových profilů, které jsou pokryty ocelovým plechem tloušťky 1 mm. Segmenty jsou s přerušeným tepelným mostem a všechny hrany jsou chráněny ocelovými profily. Jednotlivé segmenty křídla jsou navzájem spojeny imbusovými šrouby. Pohyb křídla posuvných požárních vrat je vymezen pomocí ložiskových podlahových vedení kotvených do konstrukce podlahy po obou stranách stavebního otvoru. Povrch podlahy ve stavebním otvoru zůstává bez přerušení vodící drážkou.

Pojezdová dráha posuvných vrat je tvořená uzavřeným ocelovým C profilem, který je ukotven závěsnými konzolami v rozteči 600 mm do nadpraží stavebního otvoru. Způsob kotvení je určen typem nadpraží. Kvalitní ložiskové vozíky zajišťují snadný a bezúdržbový chod křídla požárního uzávěru. Všechny části pojezdové dráhy a vozíků jsou galvanizovány. Kování křídla se skládá ze zapuštěného madla na straně ostění a masivního trubkového madla na odvrácené straně. Izolační obložení lemuje stavební otvor a skládá se z ocelového labyrintu a zpěňujícího profilu, který v případě požáru vyplní provozní spáry.

Povrchová úprava se provádí v požadovaném druhu a odstínu po montáži uzávěru. Pro menší rozměry uzávěrů (do 3000×3000) lze provést povrchovou úpravu práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Standardní povrchovou úpravou jsou pozinkované plechy.

Ovládání posuvných požárních uzávěrů:

 • požární uzávěry se systémem tavného olůvka s protizávažím – ruční otevírání a uzavírání pomocí madel, v případě požáru dojde kpožární uzávěrypřetavení tavného olůvka a protizávaží uzavře křídlo požárního uzávěru.
 • požární uzávěry se systémem elektromagnetické kotvy – ruční otevírání, uzavírání signálem EPS, případně tlačítkem. Křídlo požárního uzávěru uzavírá protizávaží.
 • požární uzávěry se systémem elektromagnetické brzdy – ruční otevírání, uzavírání signálem EPS, případně tlačítkem. Křídlo požárního uzávěru uzavírá protizávaží. Tento systém zajišťuje uzavírání konstantní rychlostí s možností její regulace a umožňuje aretaci křídla v libovolné pozici.
 • požární uzávěry s elektromotorickým pohonem MASTER – zajišťuje otevírání a uzavírání včetně automatického buď signálem z EPS nebo z místního detekčního systému. Pohon tvoří asynchroní motorová převodovka, programovatelná řídicí jednotka a záložní zdroj. Bezpečnost zajišťuje optická závora a sledování přetížení na základě změny rychlosti. tyto posuvná požární vrata jsou top v naší nabídce

Sekční požární uzávěry

sekční protipožární vrataKřídlo sekčního silikátového požárního uzávěru je tvořeno jednotlivými segmenty (výška 400 až 550 mm) vyrobenými z dřevěného masivního rámu pokrytého kalciumsilikátovými deskami, u varianty s oplechováním navíc pozinkovaným plechem tloušťky 0,6 mm. Jednotlivé sekce vratového křídla jsou navzájem spojeny ocelovými závěsy. Spoje jsou navíc ošetřeny zpěňujícím produktem, který v případě požáru vyplní provozní spáry.

Pojezdové dráhy vrat tvoří ocelové J profily připevněné na masivních pozinkovaných profilech, které se kotví na zdivo popř. ocelovou konstrukci. Způsob kotvení je určen typem zdiva. Kvalitní ložiskové ocelové vozíky zajišťují snadný a bezúdržbový chod křídla požárního stěnového uzávěru. Všechny části pojezdové dráhy a vozíků jsou galvanizovány. Izolační obložení lemuje stavební otvor a skládá se ze speciálního profilu se zpěňujícím produktem, který v případě požáru vyplní provozní spáry.

Povrchovou úpravu lze provést různými technikami v závislosti na zvolené variantě.

Ovládání sekčních požárních uzávěrů:

 • požární uzávěry s elektromotorickým pohonem OVERHEAD – zajišťuje otevírání a uzavírání včetně automatického uzavření křídla buď signálem z EPS, nebo z místního detekčního systému. Motorová převodovka je spojena přes hřídel s bubny, na které se navíjejí ocelová lana ukončená na bezpečnostních pádových brzdách a které jsou přichyceny na spodní sekci křídla. Dodávka obsahuje asynchroní motor 0,75kW-1,5kW, jednostranný tlačítkový ovladač, světelnou a zvukovou signalizaci, záložní zdroj pro případ výpadku dodávky elektrické energie. Ve standardním provedení je ovládání pro směr otevřít krátkodobým a pro směr uzavřít trvalým stiskem tlačítka. Při vyhlášení poplachu, popřípadě výpadku elektrické energie, se křídlo uzavírá poloviční rychlostí.
 • požární uzávěry s elektromotorickým pohonem GILOTINE (pro plně vertikální kování) – zajišťuje otevírání a uzavírání včetně automatického buď signálem z EPS, nebo z místního detekčního systému. Křídlo se zvedá elektromotoricky a uzavírá se gravitačně konstantní rychlostí s možností její regulace. Motorová převodovka s elektromagnetickou spojkou a lanovnicí je spojena smyčkou z ocelového lana se závažím. Systém obsahuje oboustranné tlačítkové ovladače. Díky elektromagnetické spojce pohon GILOTINE umožňuje ruční ovládání křídla i při výpadku elektrické energie popřípadě vadného náhradního zdroje.

Požární rolovací vrata

požární stěnový systémTento typ požárního uzávěru vyniká jednoduchým konstrukčním řešením, který je nenáročný na prostor. Vodorovné lamely jsou vyrobeny z galvanicky zinkovaných plechových profilů vysoké kvality. Není tedy nutné dále povrchově upravovat. V případě požadavku na požární vrata rolovací v barvě   není problém dodat i v barevném odstínu RAL dle výběru zákazníka, avšak bez záruky. Boční vodící lišty zajišťují snadné vedení rolovacícho uzávěru. Pro napájení pohonu je nutno zhotovit elektrický přívod 3x40V/50Hz/16A a přivést beznapěťový signál elektrické požární signalizace (EPS).

Typy rolovacích uzávěrů:

Izolovaný RGS-60:

 • izolované lamely výšky 150mm a tloušťky 60mm s dokonale přerušeným tepelným mostem
 • s ohledem na velký průměr nábalu je pohon vždy umístěn mimo hlavní válec s převodem přes ozubená kola osazená na hřídelích hlavního válce a motoru
 • lze použít i jako zvukově izolační vrata
 • průměr nábalu 670 – 950mm

Neizolovaný RGS-NI:

 • neizolované tenkostěnné plechové lamely výšky 100mm
 • pohon je možné použít hřídelový, osazený přímo na hřídeli hlavního válce (neplatí pro motory typu FS)
 • průměr nábalu 310 – 500mm

Izolovaný RGS-H:

 • kombinace izolovaných a neizolovaných lamel s horizontálním posunem s dokonale přerušeným tepelným mostem izolovaných lamel
 • neizolované lamely, které josu navíjeny na hlavní válec vlečou izolované lamely po vodorovné ocleové konstrukci
 • pohon je možné použít hřídelový, osazený přímo na hřídeli hlavního válce (neplatí pro motory typu FS)
 • lze použít jako zvukově izolační vrata
 • průměr nábalu 310 – 500mm

Ovládání požárních rolovacích vrat:

 • požární rolovací uzávěry s motorem FS s ovládáním FSTronic se v případě poplachu uzavírají gravitačně. Nemají však možnost mechanického otevření.
 • požární rolovací uzávěry s motorem FDF s ovládáním FSTronic 24 se zavírají v případě poplachu pomocí záložního stejnosměrného motoru 24V z baterií. Tato vrata mají možnost mechanického otevření
 • motorové ovládání SI(KE) mají plynulý chod díky frekvenčnímu měniči, který zvyšuje životnost vrat a lze tak plynule regulovat rychlost. V případě poplachu se vrata zavírají motorociky ze záložního zdroje UPS. Mají možnost mechanického otevření vrat a elektrického otevření vrat ze záložního zdroje UPS. Je to však nutné konzultovat pro stanovení velikosti UPS
 • požární rolovací uzávěry s trubkovým motorem s ovládáním Rolltronic nejsou vhodná pro trvalou zátěž, jsou určena pouze pro RGS-NI do 7m2. Ovládaní “mrtvý muž”.

Textilní požární uzávěry

textilní požární uzávěrTextilní požární uzávěr je požárně dělící konstrukce s požadavky na požární odolnost, která zabraňuje šíření požáru v horizontálním směru mezi požárními úseky.

Celý systém ovládá řídící jednotka se záložním zdrojem a ovládacími prvky, která je napojena na EPS, popř. individuální snímače a hlásiče tepla / kouře. Dále je možné napojení manuálních ovládacích prvků k možnému nouzovému otevření uzávěru. Ovládací systém se řeší individuálně dle možností stavby, požadavků objednatele a dále podle počtu kusů uzávěrů. V klidovém stavu je roletový požární uzávěr v horní poloze v uzavřeném krytu.

Při požáru se uzávěr aktivuje impulsem z EPS nebo z detektoru kouře (tepla), bezpečnostního tlačítka – řídící jednotka uvolní elektromagnetickou brzdu a uzávěr samovolně sjede dolů. V případě výpadku elektrické energie toto zajišťuje náhradní elektrický zdroj. Toho je možno využít též k nouzovému otevření pomocí manuálního spínače. V případě výpadku elektrické energie kdy nejde o požár, náhradní zdroj drží roletu v horní poloze.

Specifikace: Roletové požární uzávěry jsou vyráběny s požární odolností:

 • EW 15 D1, EW 30 D1- nezkrápěné,
 • EW 45 D1, EI 45 D1, EI 60 D1 – zkrápěné.

Požární uzávěr nezkrápěný: EW 15 D1, EW 30 D1Textilní požární uzávěry

 • max.šířka uzávěru s jedním válcem 8,0 m
 • šířka uzávěru s více válci není omezena
 • max. výška uzávěru 8,0 m
 • uzávěr osazený ve stavebním otvoru, nebo vně stavebního otvoru přímo na ostění, nebo vně stavebního otvoru odsazeně od ostění
  tepelné namáhaní ze strany válce nebo ze strany opačné

Požární uzávěr nezkrápěný: EW 30 D1

 • max. šířka uzávěru s jedním válcem 8,0 m
 • šířka uzávěru s více válci není omezena
 • max. výška uzávěru 8,0 m
 • max. plocha uzávěru 32,8 m2
 • uzávěr osazený ve stavebním otvoru, nebo vně stavebního otvoru přímo na ostění, nebo vně stavebního otvoru odsazeně od ostění
 • tepelné namáhaní ze strany válce nebo ze strany opačné

Požární uzávěr zkrápěný: EI2 60 D1Textilní požární stěnový uzávěr

 • max. šířka uzávěru s jedním válcem 8,0 m
 • šířka uzávěru s více válci není omezena
 • max. výška uzávěru 8,0 m
 • uzávěr osazený ve stavebním otvoru, nebo vně stavebního otvoru přímo na ostění, nebo vně stavebního otvoru odsazeně od ostění
 • min. množství vody pro zkrápění ze strany požáru
 • min. množství vody pro zkrápění ze strany odvrácené od požáru

Celkové min.množství vody pro zkrápění je nutné stanovit dle konkrétních rozměrů uzávěry.

Roletové kouřové zástěny smoke

Roletový požární uzávěr je požárně dělící konstrukce s požadavky na požární odolnost, která zabraňuje šíření požáru v horizontálním směru mezi požárními úseky.

Podle činnosti se rozdělují na:

 • Aktivní – Jejich konstrukce je obdobná jako u požárních uzávěrů, nemá však postranní plechová vodítka. V klidovém stavu je roletová zástěna v horní poloze v uzavřeném krytu.
 • Statické – Roletová zástěna je v dolní poloze bez možnosti navinutí.

Specifikace: Rozměr kouřové zástěny: délka neomezena, výška max.15 m

Jak se postupuje při objednávce

Požární uzávěry si můžete objednat dvěma způsoby – telefonicky nebo osobně na prodejně.obchodnice

Pokud máte zájem o požární uzávěry s montáží, náš obchodní pracovník si na vás vezme kontakt (jméno, adresu, telefon) a domluví se s Vámi na osobní schůzce. Nejvhodnější variantou je, pokud se sejdete přímo na místě případné montáže. Technik Vám vysvětlí možnosti montáže.

Na základě zaměření s vámi sepíše objednávku, podle které se požární uzávěry či protipožární vrata vyrobí. Po výrobě Vás bude kontaktovat vedoucí montáží a domluví si s Vámi termín montáže.

Platby (záloha a doplatek) probíhají hotově nebo převodním příkazem – záleží na domluvě mezi Vámi a naším obchodním zástupcem. Zálohu ve výši minimálně 70% zaplatíte přímo obchodnímu zástupci při sepsání objednávky nebo Vám vystavíme proforma fakturu. Doplatek uhradíte při montáži a vyzkoušení funkčnosti v hotovosti.

Pokud máte zájem o požární uzávěry nebo požární vrata bez montáže, je nelépe přijít do jedné z našich prodejen s požadovanými rozměry (požární uzávěry Kladno, požární uzávěry Praha, požární uzávěry Plzeň, požární uzávěry České Budějovice, požární uzávěry Hradec Králolvé). Zde prokonzultujete nabízené možnosti a obchodní pracovník s vámi sepíše objednávku a domluvíte způsob odběru nebo dodání.